moodboard cursist

In deze training/ workshop maken wij een moodboard en zien de deelnemers wat een krachtig effect een moodboard teweeg brengt. Een moodboard is:

  • Een visualisatie van een concept, idee, gedachte, gevoel

  • Het is een hulpmiddel waarmee u keuzes kunt maken en waarmee uw doel tastbaarder wordt

  • Uw doel wordt in beeld gebracht en u kunt makkelijker stappen zetten

Na een korte introductie worden enkele stijlen besproken.
De deelnemers maken hun eigen moodboard die aan het einde van de workshop in de groep wordt besproken. De deelnemers krijgen persoonlijk advies op het moodboard. Na het persoonlijk advies wordt het moodboard verwerkt in een stappenplan.

Het moodboard wordt nu SMART (S- Specifiek / M-Meetbaar/ A- Acceptabel / R- Realistisch /
T- Tijdgebonden) gemaakt aan de hand van een template. Het concept, idee, gedachte, gevoel
heeft een krachtig effect door een datum en/of tijdstip toe te voegen aan het moodboard.